Vítáme Vás na stránkách BC LOGIA SK a.s.

Na našich stránkach Vám chceme ponúknuť kompletné informácie o našej spoločnosti, našich produktoch a na­mi pos­ky­to­va­ných služ­bách. Chceme tu tiež poskytovať tech­nic­kú pod­po­ru na­ším zá­kaz­ní­kom. V prí­pa­de záu­mu alebo pot­re­by nás ne­vá­hej­te kon­tak­to­vať.

Krátky profil

Čo robíme?

CZ pobočka

PL pobočka

Rodina produktov WinyX

Predstavujeme Vám produktový rad WinyX©. Vyberte si z ponuky pre odpadové hospodárstvo, ekonomiku alebo špeciálny modul podľa Vašej požiadavky...

WinyX Envi WinyX Fin WinyX Spec

WinyX Lite

“Za čo iní platia stá­ti­sí­ce, Vy dos­ta­ne­te za­dar­mo!”

Už čoskoro bude uvoľnený na trh systém WinyX LITE© určený pre malé a stredné firmy. Je to pl­no­hod­not­ný sys­tém, ktorý po­u­ží­va­jú naj­výz­nam­nej­šie fir­my v ob­las­ti lik­vi­dá­cie od­pa­dov, ktorý bude uvoľnený pre segment malých firiem.

facebook
reference

Medzi našich najväčších a najvernejších zákazníkov patria:

  • Marius Pedersen SK
  • ENVI-GEOS Nitra, s.r.o
  • SITA Slovensko, a.s.

... a další

rss
info@bclogia.sk
+421 905 210 699
kmen
koruna

Design: © 2011 ekipa grafik s.r.o.   |   © 2011 comm4u.eu   |   Copyright © 2011 - 2014 BC LOGIA, a.s., všetky práva vyhradené.