Krátky profil

Spoločnosť pôsobí na trhu od roku 1997. V roku 2000 kapitálovo vstúpila do spoločnosti BC LOGIA a.s. Brno a zmenilo sa zameranie činnosti zo zákazkového programovania na spoluprácu na vývoji, údržbe a predaji pôvodných produktov BC LOGIA a.s. Brno pre leasingové a odpadárske spoločnosti na území Slovenskej republiky. V roku 2004 sa spoločnosť presťahovala z Banskej Bystrice do Bratislavy.

V roku 2012 spoločnosti BC LOGIA , a.s. a Navertica a.s. uzatvorili dohodu o spolupráci a poskytovaní partnerských riešení. Cieľom je koncentrácia a spojenie vývojových a konzultantských kapacít. Touto spoluprácou našich spoločností a ich dcérskych firiem dochádza k vytvoreniu partnera disponujúceho viac ako stovkou vysokokvalifikovaných pracovníkov, plne pokrývajúcich širokú škálu potrieb našich koncových užívateľov. Cieľom je tiež integrovať systém WinyX do prostredia a platformy systémov Microsoft Dynamics NAV a naopak otvoriť týmto platformám IT trhy v oblasti odpadového hospodárstva. Veríme , že táto spolupráca prinesie úžitok predovšetkým Vám, našim významným partnerom.

Čo robíme?

BC LOGIA SK a.s., distribuuje a poskytuje služby spojené predovšetkým s vyspelými informačnými systémami WinyX©, v ktorých je zhodnotené viac ako dvadsaťročné know-how kolektívu autorov.

Po schválení stratégie vytvorenia medzinárodnej siete spoločností v roku 2010 odkúpila BC LOGIA a.s. Brno akcie od minoritného akcionára a pristúpila k transformácii akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným s názvom BC LOGIA SK, s.r.o.. Zároveň poskytuje časť služieb pre zahraničné sesterské spoločnosti pôsobiace v Českej republike a v Poľsku.

Produkty sú koncipované ako otvorené, stavebnicové, variabilné systémy komplexných ekonomických a prevádzkových agend, riadenia zvozu a likvidácie odpadov, evidenciu leasingových zmlúv.

WinyX Lite

“Za čo iní platia stá­ti­sí­ce, Vy dos­ta­ne­te za­dar­mo!”

Už čoskoro bude uvoľnený na trh systém WinyX LITE© určený pre malé a stredné firmy. Je to pl­no­hod­not­ný sys­tém, ktorý po­u­ží­va­jú naj­výz­nam­nej­šie fir­my v ob­las­ti lik­vi­dá­cie od­pa­dov, ktorý bude uvoľnený pre segment malých firiem.

facebook
reference

Medzi našich najväčších a najvernejších zákazníkov patria:

  • Marius Pedersen SK
  • ENVI-GEOS Nitra, s.r.o
  • SITA Slovensko, a.s.

... a další

rss
info@bclogia.sk
+421 905 210 699
kmen
koruna

Design: © 2011 ekipa grafik s.r.o.   |   © 2011 comm4u.eu   |   Copyright © 2011 - 2014 BC LOGIA, a.s., všetky práva vyhradené.