WinyX Envi

Predstavujeme Vám produkt WinyX Envi z rodiny produktov WinyX. WinyX Envi je rozdelený do niekoľkých modulov spracovávajúcich úkony spojené s likvidáciou odpadov...

Je to ucelený informačný systém vyvinutý pre spoločnosti zaoberajúce sa zvozom a likvidáciou komunálnych a priemyslových odpadov. Ide o veľmi rozsiahly a sofistikovaný systém, ktorý digitalizuje, riadi, vyhodnocuje a zjednocuje informačné toky na všetkých pracoviskách. Systém je rozdelený do týchto základných modulov:

WinyX Envi Odpady

Modul Odpady slúži predovšetkým na sledovanie a vyhodnocovanie obchodných a marketingových aktivít. Modul ďalej zabezpečuje prehľadnú a podpornú evidenciu jednotlivých likvidačných miest, vrátane cien, platností a všetkých súvisiacich náležitostí.

WinyX Envi Dispečer

Modul Dispečer slúži predovšetkým na sledovanie a vyhodnocovanie prevádzkových a dopravných aktivít. Systém umožňuje vo svojich evidenciách podrobne v jednom dennom zázname vytvárať rôzne varianty jázd, alebo vytvárať jazdy aj bez denných záznamov.

WinyX Envi Hlášení a sklad

Modul Hlásenie a Sklad slúži ako na vyhodnocovanie pohybov a stavov odpadov na jednotlivých LM koncového užívateľa, tak aj na koncových zariadeniach, kam odpady koncového užívateľa smerujú. Systém agreguje všetky potrebné informácie pre tvorbu všetkých zákonných hlásení, prípadne vytvára podklady pre ich vyplnenie.

WinyX Envi Váha

Modul Váha slúži predovšetkým na sledovanie a vyhodnocovanie skládkových činností a činností, ktoré priamo súvisia so stacionárnym vážiacim zariadením. Systém umožňuje vo svojich evidenciách podrobne evidovať jednotlivé váženia, vrátane všetkých súvisiacich podkladov.

Shlédněte video WinyX Envi

Screenshoty

Kliknutím na obrázky vstúpite do galérie

facebook
reference

Medzi našich najväčších a najvernejších zákazníkov patria:

  • Marius Pedersen SK
  • ENVI-GEOS Nitra, s.r.o
  • SITA Slovensko, a.s.

... a další

rss
info@bclogia.sk
+421 905 210 699
kmen
koruna

Design: © 2011 ekipa grafik s.r.o.   |   © 2011 comm4u.eu   |   Copyright © 2011 - 2014 BC LOGIA, a.s., všetky práva vyhradené.