WinyX Fin

Predstavujeme Vám produkt WinyX Eko z rodiny produktov WinyX. WinyX Envi je rozdelený do niekoľkých modulov a predstavuje komplexný systém pre správu financií...

Je to ucelený informačný systém ekonomických agend. Svojou koncepciou a robusnosťou je určený predovšetkým pre stredných a veľkých zákazníkov. Systém, ktorý obsahuje ekonomické agendy, predovšetkým účtovníctvo a spracovanie všetkých finančných dát. Je možné ho dodávať oddelene alebo spoločne so sadou programov WINYX Envi. Systém je rozdelený vo svojej dekompozícii do týchto základných modulov:

WinyX Fin Účetnictví

Modul Účtovníctvo slúži na správu finančných záznamov. Je to modul obsahujúci podvojné účtovníctvo s celým príslušenstvom, evidencia DPH, Saldokonto atď. Je určený pre stredné a väčšie organizačné jednotky s možnosťou účtovania v konsolidáciach alebo výkazníctvo v rôznych metodikách, vrátane jazykových mutácií.

WinyX Fin Banka

Modul Banka slúži predovšetkým na komunikáciu s bankou a automatické spracovanie bankových transakcií. Systém umožňuje vo svojich evidenciách podrobne evidovať jednotlivé účty, oprávnené osoby a práva k nim. Na základe súboru poskytovaného bankou v rôznych formátoch dokáže tento rozkľúčovať a následne spracovať, vrátane rozdelenia alebo zlúčenia platieb alebo dohľadávania variabilných symbolov. Dokáže tiež pripraviť a spracovať príkaz na úhradu.

WinyX Fin Sklad materiálu

Modul Sklad slúži na evidenciu skladu a všetkých súvisiacich činností. Systém podporuje všetku prácu pre sklady stredného a veľkého rozsahu vrátane možnosti meziskladových a iných prevodov. Systém automaticky vytvára záznamy do všetkých súviacich agend.

Shlédněte video WinyX Fin

Screenshoty

Kliknutím na obrázky vstúpite do galérie

facebook
reference

Medzi našich najväčších a najvernejších zákazníkov patria:

  • Marius Pedersen SK
  • ENVI-GEOS Nitra, s.r.o
  • SITA Slovensko, a.s.

... a další

rss
info@bclogia.sk
+421 905 210 699
kmen
koruna

Design: © 2011 ekipa grafik s.r.o.   |   © 2011 comm4u.eu   |   Copyright © 2011 - 2014 BC LOGIA, a.s., všetky práva vyhradené.