Rodina produktov systému WinyX

WinyX je komplexný informačný systém pre riadenie spoločností, ktorý vo svojich moduloch previazane riadia a digitalizujú činnosti jednotlivých oblastí podnikového riadenia. Je to nadčasový produkt, ktorý sa svojou funkčnosťou snaží naplňovať nielen všetky požiadavky kladené na informačné systémy pri súčasnom stave vývoja informačných technológií, ale pracuje aj s jasnou víziou a pripravenosťou na očakávaný vývoj tejto dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti v budúcich rokoch.

Systém je ako celok navrhnutý predovšetkým pre použitie v technológii terminálového režimu. V princípe ide o prácu na vzdialenom počítači, kedy sa ku klientovi posielajú iba obrazovky aplikácie a od klienta sa posielajú stlačenia kláves a pohyby myši. Pre vytvorenie terminálového serveru, na ktorom pracuje takto viacero ľudí, používame preverený software Microsoft Terminal Services. V rutinnej prevádzke najväčšia aplikácia obsluhuje 250 terminálov.

Znaková aplikácia UniS-W

Tradičný programový systém UniS je určený na vedenie hospodárskych evidencií malých a stredných podnikateľských a príspevkových organizácií. Od roku 1990 sa stal základným kameňom pre rozvoj väčšiny programových produktov našej spoločnosti. Je to spoľahlivý, úplne stabilný a vždy z legislatívneho hľadiska aktualizovaný systém.

Súčasný programový systém UniS-W pracuje pod OS Windows. Je stavebnicový - skladá sa z jednotlivých modulov a každý modul z mnohých voliteľných funkcií. Tým sa stáva prehľadným a užívateľsky príjemným, pretože pri práci s ním sú vždy ponúkané iba tie funkcie, ktoré si užívateľ zvolí a ktoré skutočne potrebuje.

Okrem tradičných výstupov vo forme textových zostáv dokáže vytvárať výstupy vo formáte PDF, urobiť ich konverzie do wordu alebo excelu apod., pre štátnu pokladňu vytvárať výstupy vo formáte XML a v štruktúre požadovanej vykonávacími vyhláškami k zákonu 563/1991 Sb. o účtovníctve (príspevkové organizácie).

facebook
reference

Medzi našich najväčších a najvernejších zákazníkov patria:

  • Marius Pedersen SK
  • ENVI-GEOS Nitra, s.r.o
  • SITA Slovensko, a.s.

... a další

rss
info@bclogia.sk
+421 905 210 699
kmen
koruna

Design: © 2011 ekipa grafik s.r.o.   |   © 2011 comm4u.eu   |   Copyright © 2011 - 2014 BC LOGIA, a.s., všetky práva vyhradené.