Produkty a služby

Sme spoločnosť s komplexným zázemím a mnohoročnými skúsenosťami v oblasti IT technológií. Všetky procesy pravidelne vyhodnocujeme a snažíme sa o ich zlepšenie.

Pre našich zákazníkov zabezpečujeme:

Úvodnú analýzu potrieb

Neočakávejte od nás žiadne rozsiahle slovné cvičenia a tisíc stranové materiály, ktoré číta iba sám autor. Krátka účelná analýza a stanovenie základných potrieb, to je to, čo potrebujete. Postupujeme vlastnou metódou „Parts to Parts“, čo je osvedčená metóda postupných krokov, ich spätného vyhodnocovania a postupovania k cieľu, podľa pevne danej štruktúry.

HW a SW doporučenia

Viema navrhnúť, vybrať a prípadne i dodať, prostredníctvom našich partnerov optimálnu hardwarovú a systémovú konfiguráciu tak, aby ste svoje peniaze zbytočne neinvestovali do niečoho, čo aj tak za rok zastará, na druhú stranu aby Vaša investícia nebola poddimenzovaná a systém pracoval optimálne. Pomer cena/výkon, je základným ukazovateľom úspešnosti implementácie.

Organizačná a pracovná optimalizácia

Navrhneme Vám také zmeny vo firme, ktoré povedú k optimálnemu pracovnému výkonu každého pracovníka. Najdrahším článkom procesu sú vždy ľudia, ale zároveň sú i článkom najcennejším. S tým pristupujeme ku každej implementácii, tak aby boli zachované znalosti a know-how pracovníkov, ale zároveň došlo k nákladovej optimalizácii ľudských zdrojov. Máme za sebou viac ako 15 ročné skúsenosti fungovania vo firmách rôzneho zamerania a veľkosti.

Školenia obsluhujúceho personálu

Prepracovaný systém školení, a to ako úvodných tak aj pokračovacích zaručí, že personál bude pristupovať k systému kvalifikovane a odborne. Máme spracovanú metodiku na základe mnohoročných skúseností a najnovších didaktických postupov a metód. Školíme ako na mieste u klienta, tak aj na našich pracoviskách, či špecializovaných učebniach.

Služby Zákaznického centra

Naši kvalifikovaní a preškolení pracovníci sú pripravení poskytnúť okamžitú pomoc s akýmkoľvek problémom, týkajúcom sa používania systému WinyX©. Pomocou vzdialenej správy, riešime desiatky podnetov a ohlasov. Pomáhame čo najúčelnejšie využívať systém WinyX©, odstraňovať problémy. V okamihu havárie vieme zaktivizovať našich pracovníkov tak, aby bol problém kategórie A (najvyššia kategória), odstránený do 4 hodín od nahlásenia. Na komunikáciu slúži prepracovaný portál Zákaznického centra. Samozrejmosťou sú dátové úpravy a opravy podľa zadania klientov.

Programovanie na zákazku

Pre potreby našich klientov, vieme vyvinúť a naprogramovať akúkoľvek časť aplikácie, tak aby v týchto špecializovaných agendách boli zapracované špeciálne požiadavky našich klientov

Dodávka aplikačného software

Široká paleta produktov WinyX© Vám ponúka ucelený informačný systém, postavený na mieru a podľa potrieb organizácií rôznych veľkostí. Viac ako 20 ročný vývoj, neustála inovácia, špecializácia, vedomosti a um našich pracovníkov, urobili zo systému WinyX© unikátny systém, ktorý používajú rôzne firmy v strednej Európe.

Inštalácia systémového a aplikačného software

Vieme pripraviť prostredie vašich sietí a serverov na aplikáciu tak, aby všetko prebiehalo optimálne za čo najnižšie náklady. Máme okolo seba dostatočne veľký a kvalifikovaný tím pracovníkov, ktorí si dokážu poradiť aj s tými najnáročnejšími technológiami. Pre inštaláciu Vás nemusíme navštíviť, stačí nám vzdialené pripojenie. Operatívne riešime kolízne a problematické situácie. Vieme flexibilne spolupracovať s Vašími súčasnými, či budúcimi správcami sietí. Pre beh našich aplikácií využívame nasledujúce produkty (možno použiť aj ich staršie varianty)

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft SQL Server 2008

Microsoft Office 2007

facebook
reference

Medzi našich najväčších a najvernejších zákazníkov patria:

  • Marius Pedersen SK
  • ENVI-GEOS Nitra, s.r.o
  • SITA Slovensko, a.s.

... a další

rss
info@bclogia.sk
+421 905 210 699
kmen
koruna

Design: © 2011 ekipa grafik s.r.o.   |   © 2011 comm4u.eu   |   Copyright © 2011 - 2014 BC LOGIA, a.s., všetky práva vyhradené.