WinyX Spec

Predstavujeme Vám produkt WinyX Spec z rodiny produktov WinyX. WinyX Spec je balíkom rozširujúcich modulov, ktoré sú prispôsobené potrebám našich zákazníkov...

Moduly sú vytvorené špeciálne pre našich zákazníkov, rozhrania (interface) do iných systémov, nastavenie a administrácia systému, atď. Obsahuje tieto moduly:

WinyX Spec Logistické systémy

Špeciálne väzby na systémy sledovania vozidiel a dopravných prostriedkov vrátane vzájomného zdieľania dát. Systém je možné pripojiť k ľubovoľnému GIS prostrediu, pracujúcemu v terminálovom prostredí. V súčasnosti naše systémy spolupracujú so systémami spoločností Digitech s.r.o. (systém Plantour ), Radium, spol. s.r.o. (systém Fleetware) a GX Solutions a.s. (GX Municipal).

WinyX Spec Elektronická podatelna

Systém pre evidenciu obehu dokladov vo firme. Sleduje a digitalizuje celý obeh písomností, ich elektronizáciu a následné spracovanie vrátane firemného work flow. Systém využíva služieb MS Share Point Server.

WinyX Spec Evidence docházky

Špecializovaná agenda na evidenciu dochádzky a jej vyhodnocovanie. Je prepojená so sytémom WinyX Envi a umožňuje vzájomné vyhodnocovanie prevádzkovo-technických údajov spolu s evidenciou dochádzky a následného napojenia do ľubovoľného mzdového systému.

WINYX spec Zákaznické centrum

Agenda na zber podnetov a vzájomnú komunikáciu so zákazníkom. Systém umožňuje zber objednávok, vyhodnocovanie reklamácií a sťažností, tiež ako zber podnetov a ohlasov. Systém sa skladá z tenkého verejného klienta (webová aplikace) a neverejnej časti integrovanej do systému WinyX©.

Shlédněte video WinyX Spec

Screenshoty

Kliknutím na obrázky vstúpite do galérie

facebook
reference

Medzi našich najväčších a najvernejších zákazníkov patria:

  • Marius Pedersen SK
  • ENVI-GEOS Nitra, s.r.o
  • SITA Slovensko, a.s.

... a další

rss
info@bclogia.sk
+421 905 210 699
kmen
koruna

Design: © 2011 ekipa grafik s.r.o.   |   © 2011 comm4u.eu   |   Copyright © 2011 - 2014 BC LOGIA, a.s., všetky práva vyhradené.