UniS-W©

Predstavujeme Vám stavebnicový produkt UniS-W©. Je tvorený zo samostatných evidencií (modulov) a každý modul z niekoľkých voliteľných funkcií. To umožňuje vysokú variabilitu aplikácie a dovoľuje užívateľom prispôsobiť si ju presne na mieru svojim potrebám.

Najpoužívanejšie moduly UniS-W© v súčasnosti sú:

Účetnictví

Klasické podvojné účtovníctvo s užívateľsky definovaným a modifikovateľným účtovným prostredím, strediskové hospodárenie, zákazkový systém, podrobná evidencia DPH, výkaznictvo, rozpočty, pre príspevkové organizácie ďalej dôsledne prepracovaný systém sledovania rozpočtovej skladby, rezortné výkazníctvo, výstupy do CSÚIS (štátna pokladňa), výstupy do iných ekonomických systémov (napr. JAS, Gordic).

Dlhodobý (odpisovaný) majetok

Výbery odpisovaného majetku, inventúrne a pracovné súpisy, evidenčné karty, protokoly o zaradení alebo vyradení majetku, účtovné, daňové odpisy, špeciálne odpisovanie (školy), dlhodobé i krátkodobé plány odpisov, voliteľne automatizovaný vstup do účtovníctva.

Drobný dlhodobý majetok

Umožňuje evidenciu majetku po jednotlivých evidenčných (inventárnych) číslach alebo po skupinách majetku (počty kusov rovnakého druhu), súpisy a výbery podľa možností štrukturálnych číselníkov (evid.čísla, skupiny majetku, umiestnenie), inventúrne súpisy, kmeňové knihy, špeciálne súpisy.

Mzdy a personalistika

Modul je už od roku 1992 súčasťou systému UniS-W, rieši všetky potrebné evidencie vrátane vreckového žiakov SŠ, predpísané výstupy pre ZP a SSZ, má voliteľne automatizovaný vstup do účtovníctva. Subdodávateľom modulu je firma UniS-Broumov, s.r.o..

Fakturácia

Tento modul slúži na vystavovanie daňových i nedaňových faktúr a dobropisov, zahraničných faktúr, daňových dokladov za prijatú platbu, všetko v Kč alebo v inej zahraničnej mene, možnosť využitia definovateľných cenníkov, práca v samostatných radách faktúr, objednávkový systém, história fakturácie, voliteľne automatizovaný vstup do účtovníctva.

Sklady MTZ

Evidencia jedného alebo viacerých skladov, sledovanie príjmu a výdaja zo skladov a vystavovanie dokladov, predaj zo skladu za hotovosť alebo na faktúru, výdaje do maloobchodu, medziskladové prevodky, skladové karty, súpisy pohybov v sklade, reglety, inventúrne súpisy, zákazkový systém, voliteľne automatizovaný vstup do účtovníctva.

Sklady tovaru

Individuálna a do istej miery špecializovaná evidencia jedného alebo viacerých skladov s funkciami určenými pre činnosť veľkoobchodných a maloobchodných firiem (rozvozy, evidencia obalov, individuálne zľavy, systém reklamácií, história pohybov v sklade, atď.), voliteľne automatizovaný vstup do účtovníctva.

Screenshoty

Kliknutím na obrázky vstúpite do galérie

facebook
reference

Medzi našich najväčších a najvernejších zákazníkov patria:

  • Marius Pedersen SK
  • ENVI-GEOS Nitra, s.r.o
  • SITA Slovensko, a.s.

... a další

rss
info@bclogia.sk
+421 905 210 699
kmen
koruna

Design: © 2011 ekipa grafik s.r.o.   |   © 2011 comm4u.eu   |   Copyright © 2011 - 2014 BC LOGIA, a.s., všetky práva vyhradené.