Systém WinyX©

WinyX© je komplexný informačný systém pre riadenie spoločností, ktorý vo svojich moduloch previazane riadi a digitalizuje činnosti jednotlivých oblastí podnikového riadenia. Je to nadčasový produkt, ktorý sa svojou funkčnosťou snaží naplniť nelen všetky požiadavky kladené na informačné systémy pri súčasnom stave vývoja informačných technológií, ale pracuje aj s jasnou víziou a pripravenosťou na očakávaný vývoj tejto dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti v budúcich rokoch.

Serverová časť využíva technológiu MS SQL Server a klient je naprogramovaný v jazyku Visual Basic s využitím platformy .NET. Sytém je plne integrovaný s kancelárskym balíkom MS Office a MS Exchange Serverom. Pre tlač sú využívané služby MS SQL Reporting Services alebo reportovací modul od spoločnosti Stimulsoft. Pre Work Flow dokumetov je možné používať väzbu na MS Share Point Server.Sytém je plne integrovaný s kancelárskym balíkom MS Office a MS Exchange Serverom. Pre tlač sú využívané služby MS SQL Reporting Services alebo reportovací modul od spoločnosti Stimulsoft. Pre Work Flow dokumetov je možné používať väzbu na MS Share Point Server.

Microsoft Windows 2003 server Microsoft SQL server 2008 Microsoft Exchange server Microsoft SharePoint server

Prehľad a stručný popis produktov

Balíček softwarových produktov vytvorený v n-vrstvovej technológii v architektúre klient-server s podporou terminálových služieb. Sytém sa delí na niekoľko základných blokov.

Produkt WinyX Envi

Ucelený informačný systém vyvinutý pre spoločnosti zaberajúce sa zvozom a likvidáciou komunálnych a priemyselných odpadov. Svojou koncepciou a robusnosťou je určený predovšetkým stredným a veľkým zákazníkom. Môže byť dodávaný samostatne, alebo ako súčasť celého riešenia spolu s ostanými modulmi. Samozrejmosťou je jeho integrácia so systémami GIS.

Produkt WinyX Fin

Komplexný informačný systém ekonomických agend. Môže byť dodávaný samostatne, alebo ako súčasť produktu WinyX Envi.

Produkt WinyX Spec

Špeciálne aplikácie, vyvíjané priamo na mieru potrebám zákazníka, prípadne doplnkové moduly systému WinyX Envi a WinyX Spec.

facebook
reference

Medzi našich najväčších a najvernejších zákazníkov patria:

  • Marius Pedersen SK
  • ENVI-GEOS Nitra, s.r.o
  • SITA Slovensko, a.s.

... a další

rss
info@bclogia.sk
+421 905 210 699
kmen
koruna

Design: © 2011 ekipa grafik s.r.o.   |   © 2011 comm4u.eu   |   Copyright © 2011 - 2014 BC LOGIA, a.s., všetky práva vyhradené.